Profesionalna poročila

Z SASH reportingom boste dobili profesionalna poročila z informacijami o uspešnosti poslovanja in splošnem finančnem zdravju vašega podjetja. Ne samo to, dobili boste tudi vpogled v denarni tok, ki si ga lahko obetate v prihajajočih mesecih.

Univerzalno poročilo

Univerzalno poročilo vam nudi pregled nad uspešnostjo poslovanja na vseh področjih – dobičkonosnost, zadolženost, izterjava, upravljanje z zalogami, likvidnostno stanje, nefinančni kazalniki,… Poleg tega prejmete tudi projekcijo denarnega toka za prihajajoče mesece.

dashboard

Poročila po meri

Poročila po meri bodo oblikovana glede na značilnosti vašega podjetja in vam bodo dala detajlni vpogled v uspešnost posameznega segmenta poslovanja. Dobili boste informacije o dobičkonosnosti posameznih oddelkov/projektov, nadzirali bost zaloge, terjatve in denarni tok.

Projekcije denarnega toka

Planiranje denarnega toka za več mesecev bistveno zmanjša možnost, da se nenadoma znajdete v situaciji, ko ne morete poplačevati svojih obveznosti. Pri tem vam pomagamo s projekcijami denarnega toka, ki temeljijo na preteklih podatkih in naprednih algoritmih.

Univerzalno poročilo

Vedite kako uspešno in finančno zdravo je vaše podjetje

Univerzalno SASH reporting poročilo vam pokaže kako uspešno in finančno zdravo je vaše podjetje trenutno. Z njim boste vedeli kakšni so vaši prihodki v primerjavi s planom, poznali boste največje spremembe pri stroških, imeli boste nadzor nad uspešnostjo izterjave terjatev in poznali nivo zadolženosti vašega podjetja.

Poročilo je pripravljeno v skladu z najboljšimi praksami za poročanje in temelji na desetletjih naših izkušenj s financami, kontrolingom in poročanjem. Prilagojeno je za posamezne panoge in je sestavljeno iz kontrolne plošče z vizualno analizo izbranih kazalnikov, podrobnega poročila izkaza poslovnega izida in bilance stanja ter analize in projekcij denarnega toka. Tako ponuja direktorju, drugim vodstvenim kadrom in lastnikom podjetja najboljši možen in hkrati enostaven vpogled v uspešnost poslovanja. Implementacija univerzalnega poročila je hitra in brezplačna.

Zahtevaj ponudbo
dashboard

Poročila po meri

dashboard

Vedite na katerih delih vašega poslovanja ste močni in na katerih šibki

Poročila po meri bodo oblikovana glede na značilnosti in potrebe vašega podjetja in vam bodo dala detajlni vpogled v uspešnost posameznega segmenta poslovanja. Dobili boste informacije o dobičkonosnosti posameznih oddelkov, projektov, kupcev, ipd. Imeli boste vpogled v različne nivoje marž, detajlno boste nadzirali obseg vaših zalog. Jasno vam bo kateri prilivi in odlivi so krojili vaš denarni tok v zadnjih tednih in kakšen denarni tok lahko, na podlagi odprtih terjatev in obveznosti, pričakujete v prihajajočih tednih.

Z namenom zagotovitve ustreznih podatkov za pripravo poročil po meri vam pomagamo urediti procese kot so likvidacija, knjiženje, izdajanje faktur in vnos dokumentov v vaš informacijski sistem. Poleg tega vam pomagamo tudi voditi proces planiranja tako, da bodo planski podatki primerljivi z dejanskimi.

Zahtevaj ponudbo

PROJEKCIJE DENARNEGA TOKA ZA NASLEDNJE MESECE

Povečajte zanesljivost poslovanja vašega podjetja za več kot dvakrat

Če planirate vaš denarni tok vsak mesec, povečate zanesljivost (in verjetnost preživetja) poslovanja vašega podjetja za več kot 120%*. Da zagotovite likvidnost vašega podjetja, ni zadosti, da spremljate vaš denarni tok le na podlagi zapadlosti izdanih in prejetih računov, ker ne morete zagotoviti dodatnega financiranja v tako kratkem obdobju. Zato bi moralo vaše podjetje planirati denarni tok vsaj za 2-3 mesece vnaprej, idealno za 5-6 mesecev.

Pripravljanje projekcij denarnega toka iz trenutnih poslovnih rezultatov je kompleksno, zaradi česar pri SASH reporting-u uporabljamo napredne algoritme, da pripravimo projekcije denarnega toka za naslednjih 3 do 6 mesecev, kar vam omogoči boljši vpogled in sposobnost, da sprejmete boljše odločitve glede vaše plana denarnega toka. Tako vam omogočamo, da ste pripravljeni na prihodnost.

Zahtevaj ponudbo
dashboard

Minimalni angažma z vaše strani

dashboard

Vaši zaposleni naj se fokusirajo na poslovanje

Celotni proces pripravljanja mesečnih poslovnih poročil, po tem ko so računovodski podatki poknjiženi, prevzamemo nase. Naša poročila boste prejemali brez vašega truda, vse kar bodo naša poročila zahtevala od vas je, da jih preberete in na podlagi njih sprejmete prave poslovne odločitve v pravem trenutku.

Z namenom zagotovitve ustreznih podatkov za pripravo poročil po meri vam pomagamo urediti procese kot so likvidacija, knjiženje, izdajanje faktur in vnos dokumentov v vaš informacijski sistem. Vaši zaposleni bodo zaradi tega razbremenjeni, saj ne bodo več imeli potrebe po vodenju vzporednih ročnih evidenc.

Zahtevaj ponudbo

SASH reporting tips & tricks

Še niste prepričani, da je SASH reporting pravi za vas?

Prejmite vaše prvo poročilo in projekcijo denarnega toka v manj kot 1 tednu – v do 5 delovnih dneh od takrat, ko prejmemo podatke od vašega računovodstva

Cenik in paketi prilagojeni podjetjem vseh velikosti – od start-up-ov, do malih in srednih podjetij ter korporacij – plačljivo mesečno, brez vezave

SASH reporting vam zagotovi informativno nadzorno ploščo s specifičnimi kazalniki panoge, projekcijo denarnega toka, analizo izkaza poslovnega izida in bilance stanja, profesionalna kvartalna in letna poročila**

Profesionalno in zanesljivo – vsa SASH reporting poročila in projekcije so pripravljena s strani finančnih strokovnjakov in specialistov kontrolinga z desetletji profesionalnih izkušenjPogosta vprašanja

Kaj dejansko dobite s storitvijo SASH reporting?

S storitvijo SASH reporting dejansko dobite:

 • Univerzalno poročilo, ki je sestavljeno iz vizualne nadzorne plošče (je enostavna za branje in vključuje standardne kazalnike), podrobne analize postavk izkaza poslovnega izida in bilance stanja in izkaza denarnega toka s projekcijo.
 • Poročila po meri:
  • finančno poročilo (izkaz poslovnega izida) v obliki kot ustreza vam in razdeljen na oddelke/projekte/proizvode
  • spremljanje in kratkoročno napovedovanje denarnega toka
  • detajlni pregled zalog (po vrstah proizvodov/blaga, po lokacijah ipd.)
  • detajlni pregled terjatev (po kupcih, datumih zapadlosti, ipd.)
 • Vodimo vam proces planiranja tako, da bodo planski podatki primerljivi z dejanskimi.
 • Pripravimo vam kakršnekoli enkratne ali večkratne analize poslovanja.

In nenazadnje… Poskrbimo, da boste razumeli poročila, ki jih prejmete od nas. Skupaj s prvim univerzalnim poročilom boste prejeli kratka, temeljita in razumljiva navodila v obliki teksta in videa. Poročila pripravljena po meri za vas bomo prvič prebrali skupaj in o branju poročil izobrazili vse prejemnike poročil Vedno smo vam tudi na voljo v primeru, če imate kakršnakoli vprašanja ali če potrebujete kakšrnokoli dodatno pomoč glede poročanja.

Komu je namenjen SASH reporting?

Več različnih uporabnikov lahko pridobi s SASH reporting storitvami:

 • majhna in srednje velika podjetja (iz vseh panog) – vodstveni kader (in lastniki podjetja) imajo vsaj enkrat mesečno vpogled v uspešnost poslovanja celotnega podjetja – tako imajo pregled nad celotnim podjetjem namesto le nad posameznimi deli podjetja to je še posebej pomembno, kadar se mora vodstveni kader stalno ukvarjati z vsakodnevnimi aktivnostmi, saj pregled nad celoto v takem primeru dostikrat manjka
 • velika podjetja in korporacije (iz vseh panog) – jasen pregled z najvišjega nivoja lahko hitro izgine v velikih korporacijah, ker je poročanje preobsežno – SASH reporting uspešno ohranja fokus na pregled nad celotnim poslovanjem brez preobsežnosti, kar omogoča, da je siceršnje poročanje v velikih podjetjih usmerjeno na izboljševanje specifičnih delov poslovanja njihovega podjetja – obenem lahko znižajo njihove stroške poročanja…
 • investitorji in skladi ter drugi vlagatelji – vedno so lahko prepričani, da bodo poznali uspešnost poslovanja njihovih portfeljskih podjetij – brez dodatne administrativne obremenitve managementa teh podjetij s poročanjem – poleg tega bodo tudi zagotovili, da bodo njihova portfeljska podjetja vedno poznala svoje stanje in uspešnost, kar dokazano pripomore izboljšati njihovo poslovanje

Zakaj naj bi se vi odločili za SASH reporting, namesto da bi pripravljali poročila sami?

Da lahko odgovorimo na zgornje vprašanja, prosimo odkrito odgovorite, če se strinjate z naslednjim. Želite:

 1. prihraniti. SASH reporting vam nudi brezplačno implementacijo univerzalnega poročila in poleg tega vam naše storitve dodatno prihranijo denar, saj dobite profesionalna poslovna poročila in projekcije denarnega toka za nižji strošek, kot so vaši interni stroški za pripravo tovrstnih poročil in projekcij – le preverite, koliko časa in resursov porabite interno za tovrstna poročila.
 2. prejemati mesečne projekcije denarnega toka. Če planirate vaš denarni tok vsak mesec, povečate zanesljivost (in verjetnost preživetja) poslovanja vašega podjetja za več kot 120%*. Pripravljanje projekcij denarnega toka iz trenutnih poslovnih rezultatov je kompleksno, zaradi česar pri SASH reporting-u uporabljamo napredne algoritme, da pripravimo projekcije denarnega toka za naslednjih 3 do 6 mesecev, kar vam omogoči boljši vpogled in sposobnost, da sprejmete boljše odločitve glede vaše plana denarnega toka.
 3. biti usmerjeni na specifične izzive in priložnosti vašega podjetja. Ker se lahko vaše podjetje zanese na naša profesionalna poslovna poročila in projekcije denarnega toka, lahko vaši sodelavci posvetijo več svojega časa specifičnim problemom in analizam vašega podjetja. To jim omogoča, da so bolj učinkoviti pri ukvarjanju s specifičnimi zadevami in priložnostmi podjetja – in da tako dodatno pripomorejo k uspešnosti vašega podjetja.
 4. uporabljati najboljše prakse za poročanje. SASH reporting storitve so bile zasnovane in so izvajane za vas s strani naših profesionalnih kontrolerjev in finančnih strokovnjakov z desetletji izkušenj – ti strokovnjaki so pripravili tudi vsa poročila, analize in projekcije, tako da lahko uspešno izkoristite najboljše prakse za poročanje.

Če se vsaj z eno točko zgoraj strinjate, bi se resnično morali odločiti za SASH reporting in čimprej začeti koristiti ugodnosti, ki vam jih nudijo naše storitev.

Kako zapletena je implementacija in uporaba SASH reporting poročanja?

Implementacija in uporaba univerzalnega SASH reporting poročila je enostavna, brez truda in problemov ter hitra – kot “plug and play”. Kako točno zagotovimo implementacijo in uporabo brez truda in problemov?

 • Podatke pridobimo neposredno od vašega računovodstva (internega ali zunanjega) – s čim manj truda z njihove strani (in brez truda z vaše strani). Namesto da izvedemo potratno IT implementacijo, uporabimo standardne izpise iz računovodskega programa – standardni izkaz poslovnega izida (mesečni), standardno bilanco stanja (mesečno, na koncu vsakega meseca) in standardni izpis bruto bilance za stroškovne konte (mesečno). Ker so to standardni izpisi, ti ne predstavljajo dodatnega dela za vaše računovodstvo.
 • Ko prejmemo podatke, izvedemo osnovno preverjanje, da zagotovimo ustreznost podatkov. Potem podatke obdelamo tako, da lahko zatem pripravimo vsa poročila in projekcije.
 • Ko so podatki obdelani, pripravimo vsa poročila – nadzorno ploščo, analize, podrobna poročila in projekcije. Naši profesionalni sodelavci pregledajo poročila, preden se jih posreduje vam. Če opazimo karkoli pomembnejšega (nizko projekcijo denarnega toka, kakršnekoli morebitne nepravilnosti ipd.), vas o tem obvestimo, ko vam pošljemo vaše SASH reporting poročila, tako da lahko ustrezno reagirate.

In to je to. Brez truda in problemov ter hitro!

Tudi proces implementacije poročil po meri je zasnovan tako, da je potreben minimalni angažma s strani podjetja. Trajanje celotnega procesa uvajanja poročanja po meri je odvisno od velikosti in kompleksnosti podjetja in nenazadnje tudi od odzivnosti ključnih oseb v podjetju, vendar običajno ne traja dalj kot 4 mesece.

Koliko bo moje podjetje stala implementacija SASH reporting poročanja?

Implementacija univerzalnega poročila je brezplačna za naše stranke – ne zaračunavamo za implementacijo. Preprosto naročite naše storitve in plačujete fiksno mesečno nadomestilo – le izberite ustrezno storitev in čimprej dobite dober vpogled v poslovanje vašega podjetja.

Cena implementacije poročanja po meri je odvisna od kompleksnosti podjetja in vrste poročil, ki jih potrebujete. Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pripravili ponudbo.

Ali morate pripraviti kakšne posebne vrste podatkov, ki bi zahtevali več dodatnega dela od vašega računovodstva ali vašega podjetja?

Za pridobitev ustreznih podatkov uporabimo standardne izpise iz računovodskega programa, ki nam jih posreduje vaše računovodstvo, in sicer standardni izkaz poslovnega izida (mesečni), standardno bilanco stanja (mesečno, na koncu vsakega meseca) in standardni izpis bruto bilance za stroškovne konte (mesečno). Ker so to standardni izpisi, ti ne predstavljajo več dodatnega dela za vaše računovodstvo.

Poleg navedenih izpisov uporabimo za izračun za specifičnih kazalnikov panoge nekatere nefinančne podatke, ki nam jih mora zagotoviti vaše podjetje neposredno, saj teh podatkov računovodstva večinoma nimajo. Ker gre za podatke, ki so relevantni v vaši panogi, je velika verjetnost, da vaše podjetje te podatke že ima, tako da tudi priprava teh podatkov ne predstavlja dodatnega dela.

Ne moremo se zanesti na naše računovodske podatke. Ali lahko vseeno uporabljamo SASH reporting?

Lahko vseeno uporabljate SASH reporting, saj vam lahko pomagamo postopno izboljšati vaše računovodske podatke. Naša poročila temeljijo na računovodskih podatkih in vam omogočajo, da lažje identificirate potencialno problematične računovodske podatke, saj dobite s poročili boljši vpogled v stanje in uspešnost vašega podjetja.

V vsakem primeru morate paziti, da morate, v kolikor vaši računovodski podatki niso zanesljivi, to upoštevati, ko sprejemate odločitve na podlagi poročila pripravljenih s takimi podatki.

Kakorkoli obrnemo, podatki so ključni za pravilnost poročil. V vsakem primeru je smiselno, da poskrbite, da se lahko zanesete na svoje računovodstvo in na podatke, ki vam jih pripravlja. Če se ne morete zanesti na računovodstvo, lahko računovodjo vedno zamenjate (kar je pametno narediti, če se ne morete zanesti nanje). Če potrebujete nasvet, na katero računovodstvo se je smiselno obrniti, nas lahko kontaktirate. Sicer (še) nimamo kontaktov po celem svetu, a za Slovenijo in za druge države, kjer jih imamo, vam bomo priporočili tiste računovodske servise, s katerimi že sodelujemo in ki izpolnjujejo naša pričakovanja glede kakovosti in ažurnosti njihovih storitev.

Ali lahko v celoti prepustim planiranje denarnega toka SASH reporting projekcijam denarnega toka?

Čeprav so naše projekcije denarnega toka uporabne, niso namenjene temu, da bi nadomestile skrbno planiranje denarnega toka. Naše projekcije namreč temeljijo na zgodovinskih podatkih iz vaših mesečnih izkazov poslovnega izida in bilanc stanja. Čeprav uporabljajo napredne algoritme, predvidevajo vaš denarni tok le iz zgodovinskih rezultatov vašega podjetja. Take projekcije vam lahko precej pripomorejo k pravilnejšemu planiranju vašega denarnega toka, vendar morate pri tem upoštevati tudi siceršnje projekcije vašega poslovanja (vaša prodajne aktivnosti, pridobljene posle, planirane investicije itn.).O nas

Za SASH reporting stoji podjetje BUDS d.o.o. – svetovalno podjetje specializirano za kontroling, finance in managersko svetovanje. Podjetje je bilo ustanovljeno in je vodeno s strani Darko in Saše Butina, moža in žene z več desetletji izkušenj iz področij kontrolinga, poročanja, finance in managementa. Ker stojiva za storitvami podjetja z vsemi svojimi izkušnjami, je ime podjetja sestavljeno iz najinih imen – BUtina Darko and Saša (BU-D-S). Skupaj s sodelavci se vsak dan trudimo, da zagotovimo, da vam naše storitve pomagajo sprejemati boljše poslovne odločitve in vam pomagajo voditi vaše podjetje še bolj uspešno.

Več o našem podjetju in nas najdete na www.buds.si.

Telefon: +386 40 379 731
BUDS d.o.o.
Pot sodarjev 31b
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
European Union
Kontaktirajte nas

* http://www.finpacific.com/statistics.html
**actual scope of services depends on chosen package and add-on services

Uporabljamo piškotke za zbiranje podatkov o uporabi tega spletnega mesta. - Pogoji uporabe (v angleščini) - Zasebnost (v angleščini)

© 2018 BUDS d.o.o.